top of page

För Vårdgivare

Altona ögonklinik tar emot remisser från optiker och andra vårdgivare. Våra väntetider är korta och vi skickar alltid ett remissvar. Vid akuta remisser går det bra att ringa:

bottom of page